top of page

Västergarn Hembygdsförening har blivit beviljade projektmedel från Leader Gute. Projektet kommer genomföras under 2016 och 2017. Under projekttiden kommer följande insatser att genomföras:

RÖJNING OCH MARKARBETET AV NATURSTIG SAMT FRAMTAGANDE OCH UPPSÄTTNING AV SKYLTAR

Under hösten 2016 kommer vi att röja fram en naturstig i anslutning till hembygdsgården. Sedan tidigare har en grillplats anlagts samt ett utegym byggts. Vid platsen finns även aktiviteter för barn. Naturstigen kommer under hösten 2016 och våren 2017 smyckas med spännande och informativa skyltar som kommer berätta om skogen, naturen och kulturen. Olika interaktiva uppgifter kommer även att integreras i anslutning till naturstigen.

 

INKÖP AV PROJEKTOR OCH DUK TILL HEMBYGDSGÅRDEN

Under hösten 2016 kommer en projektor med duk samt högtalarsystem att installeras i hembygdsgården. Insatsen kommer att möjliggöra ett ökat användande av hembygdsgården.

 

UPPRUSTNING AV LADAN I ANSLUTNING TILL HEMBYGDSGÅRDEN

Under våren 2017 kommer ett nytt golv att gjutas i ladan som ligger bakom hembygdsgården. I ladan finns sedan planer på att arrangera pubafton, musikaktiviteter och poesiafton.

 

HEMSIDA VÄSTERGARN

Hemsidan är som ni ser klar och vi är mycket nöjda med resultatet. Läs och njut. Hemsidans syfte är att visa upp Västergarn socken. Ge tips på aktiviteter och inspiration till naturupplevelser. Länka gärna till hemsidan.

 

INFORMATIONSBROSCHYR OM VÄSTERGARN

Under våren 2017 kommer arbetet med att uppdatera nuvarande informationsbroschyr om Västergarn socken att påbörjas. Syftet är att ta fram en informativ och inspirerande folder som ska användas i marknadsföringssammanhang. Målet är att fler människor får upp ögonen för Västergarn, att fler väljer att besöka socknen och att fler i slutändan bosätter sig i Västergarn året runt.

 

BOKBYTARBOD

Under hösten 2016 kommer arbetet börja med att köpa in en bod som ska fungera som en bokbytarbod. Här kan boende och besökare byta till sig böcker. Varför inte gå förbi boden och hämta upp en sagobok för strandvistelsen eller en spännande deckare för de regniga kvällarna? Syftet är att böckerna hemma i bokhyllan ska få fler läsare och bidra till ett hållbarare samhälle.

 

SKYLT "HEMBYGDSGÅRD"

I sökt projektstöd har vi även låtit sätta upp en skylt på länsväg 140 med texten ”Hembygdsgård”. Skylten ökar tillgängligheten till hembygdsgården genom att fler hittar dit.

bottom of page