top of page

VÄSTERGARNS HEMBYGDSFÖRENING

Västergarns hembygdsförening är en aktiv förening som arbetar för att vår socken ska fortsätta vara den levande plats den har varit under så många år.

 

Vill du engagera dig - hör av dig!

 

Kom hit för en dag, en semester eller hela livet!

Här kan du läsa protokollet från årsmötet 2020.

Styrelsen

Styrelsen 2023.jpg

Gamla skolan, hembygdsgården

Skolan stod klar år 1861 men utökades redan år 1880 åt öster för att ge småskolan egna lokaler. Även en skolplan utanför skulle ställas i ordning. Marken skänktes av Carl Nyberg, Lauritze.
I övervåningen skulle inredas ett rum och kök till lärarinnan, Laura Nyman, som varit anställd sedan 1876.
Till skolläraren, Carl Johan Pettersson, skulle iordningställas en källare.
1902 beslöt man att inrätta en slöjdsal på övervåningen. Lärare blev Otto Öberg, Madrids.
1903 reparerades skollärarens rum med bl.a en besparingsspis i köket, taktapeter och lagat yttertak.
1905 tillbygdes en vinkel av sten under tak av järnplåt.
1913 köptes ängen öster om skolan av Johan Stenquist för 150kr till lekplats åt skolbarnen.
1954 skänktes fastigheten av Klintehamns kommun till Västergarns stiftelse för hembygdsvård.
Mer finns att läsa på www.hembygd.se/vastergarn

bottom of page