top of page

Vid hembygdsgården i Västergarn står det nu en BokBod. Vi har med gemensamma sockenkrafter och med bidrag från LEADER gotland iordningställt ett sockenbibliotek. Där kan man låna en bok, ta med en eller flera böcker hemifrån och byta med, bara sitta ner på trappan och läsa en stund eller ta med till stranden eller gå ner till intilliggande naturstig som vi skapat och där vi har satt upp skyltar om djur och natur, och där ”Mulle” har sina barnaktiviteter.

Boden står öppen och allt bygger på förnuft och aktsamhet. Västergarns hembygdsförening är riktigt glada och stolta över att kunna ge denna möjlighet till läsning.

Välkomna in!

bottom of page